1 / 13

Dünya nasıl öğreniyor?

Eğitim sistemi ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösteriyor. Peki farklı ülkelerde çocuklar ne gibi şartlarda öğrenim görüyor? Kaynak: Deutsche Welle Türkçe