1 / 10

Şifa için yerin 288 metre altına iniyorlar

Yerin 288 metre altındaki eski tuz madenleri sanatoryum olarak kullanılıyor.